HOME>한국복식자료관>효명세자창작정재복식>전시작품
 

 
   
  여아 색동저고리
  소재 : 원룡문 갑사
기법 :
작품설명 : 여아동 색동 돌복
작가명 : 이은정 (Lee Eun-Jeong)